Publikace a projekty

V rámci činnosti registru byla od roku 2012 publikována řada odborných výstupů ve formě článků a prezentací, ragistr se zapojil do několika projektů. Níže uvádíme odkazy na tyto publikace podle hlavního autora a na závěrečné zprávy k projektům.

Publikace

Publikace Prof. MUDr. Josefa Bednaříka CSc., přednosty Neurologické kliniky LF MU a FN Brno

Publikace MUDr. Miroslava Škorni, Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Publikace MUDr. Ivany Kovalové, Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Publikace MUDr. Miloš Suchého, INAVERZ

Publikace Bc. Ing. Martiny Páté, INAVERZ

Přehled publikací ve vztahu k problematice klinického standardu AINSO

 

Projekty

Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění

 A. Závěrečná zpráva o plnění projektu a dosažených výsledcích

Přílohy
1. Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou
2. Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny
3. Popis sběru dat a souvisejících datových struktur AINSO-GBS
4. Popis sběru dat a souvisejících datových struktur AINSO-MMN
5. Popis sběru dat a souvisejících datových struktur AINSO-CIDP
6. Uživatelský manuál Registru AINSO
7. Přehled statistických výsledků

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu


Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění

A. Závěrečná zpráva o plnění projektu a dosažených výsledcích

Přílohy
1. Registr AINSO – uživatelský manuál
2. Přehled doporučení Klinického standardu pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou
3. Přehled statistických výstupů registru AINSO dostupných uživatelům
4. Populační analýza případů s AINSO
5. Pozvánka na pracovní setkání – Neuromuskulární registry 2016 (Brno)
6. Registr AINSO, přednáška na pracovním setkání „Neuromuskulární registry 2016“ v Brně v roce 2016
7a. Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu, Škorňa, M. a kol., publikace pro ČSNN
7b. Grafy a Tabulky k publikaci ad příloha 7a

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu