Ochrana osobních údajů

Vážené kolegyně a kolegové, na základě požadavků GDPR jsme přistoupili k realizaci potřebných opatření v rámci práce s registrem AINSO. Prosím prostudujte si Směrnici ČLS JEP číslo 1/2018 O ochraně a zpracování osobních údajů, kterou si můžete stáhnout ZDE . V rámci rolí pojmenovaných v této směrnici je vaše pracoviště v roli SPRÁVCE a firma zajišťující provoz registru v roli ZPRACOVATELE. Byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů mezi SPRÁVCEM a ZPRACOVATELEM, tedy mezi společností Software Production s.r.o. a Českou neurologickou společností. V rámci této smlouvy se SPRÁVCE m.j. zavazuje dodržovat pravidla anonymizace (tzn. vyloučit vkládání identifikujících údajů do registru – tak jako dosud, v tom se nic nemění) a ZPRACOVATEL se m.j. zavazuje technicky data zajistit tak, aby nebyla přístupná neoprávněným osobám (tak jako dosud, v tom se rovněž nic nemění). Takže akt uzavření smlouvy je víceméně formální, ale systém GDPR to vyžaduje. Dále budou uzavřeny smlouvy mezi společností Software Production s lednotlivými lékaři - zpracovateli dat. V rámci techto smluv je řešeno také odměňování za vkládání údajů do Registru. Aktuálně probíhá elektronická korespondence mezi dotčenými subjekty k zajištění těchto smluvních vztahů. Pro pacienty jsme připravili upravený informovaný souhlas, který splňuje požadadvky GDPR a který se můžete stáhout ZDE. Podle požadavků GDPR doporučujeme, abyste si u pacientů podpis informovaného souhlasu vyžadovali.