Ochrana osobních údajů

Vážené kolegyně a kolegové, na základě požadavků GDPR jsme přistoupili k realizaci potřebných opatření v rámci práce s registrem AINSO. Prosím prostudujte si Směrnici ČLS JEP číslo 1/2018 O ochraně a zpracování osobních údajů, kterou si můžete stáhnout ZDE . V rámci rolí pojmenovaných v této směrnici je vaše pracoviště v roli SPRÁVCE a firma zajišťující provoz registru v roli ZPRACOVATELE. Je třeba uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů mezi SPRÁVCEM a ZPRACOVATELEM, kterou připravujeme i na základě vzoru ČLS (viz. příloha 2 výše uvedeného odkazu). V rámci této smlouvy se SPRÁVCE m.j. zaváže dodržovat pravidla anonymizace (tzn. vyloučit vkládání identifikujících údajů do registru – tak jako dosud, v tom se nic nemění) a ZPRACOVATEL se m.j. zavazuje technicky data zajistit tak, aby nebyla přístupná neoprávněným osobám (tak jako dosud, v tom se rovněž nic nemění). Takže akt uzavření smlouvy bude víceméně formální, ale systém GDPR to vyžaduje a v rámci této naší verze smlouvy současně vyřešíme otázky odměňování. Pro pacienty jsme připravili upravený informovaný souhlas, který rovněž vychází ze vzoru ČLS a který si můžete stáhnout ZDE. Podle požadavků GDPR doporučujeme, abyste si u pacientů podpis informovaného souhlasu vyžadovali. Jakmile bude připravena výše zmíněná smlouva, budou všichni aktivní uživatelé registru AINSO individuálně osloveni e-mailem s dalšími informacemi.