Statistiky aktuálně vložených pacientů

Ze statistik jsou vyřazeny případy s nesprávnou diagnózu (nejednalo se o autoimunitní onemocnění sledované v registru).
Celkem zadáno případů: 746
Celkem zadáno případů GBS: 558
Celkem zadáno případů MMN: 58
Celkem zadáno případů CIDP: 130
Případy dle pohlaví GBS
stavneuvedenomužženacelkem
rozpracovaný1453581
ukončený2271204477
celkem3316239558

Případy dle pohlaví MMN
stavneuvedenomužženacelkem
rozpracovaný0361955
ukončený0213
celkem0382058

Případy dle pohlaví CIDP
stavneuvedenomužženacelkem
rozpracovaný16444109
ukončený013821
celkem17752130

Průměrný věk pacientů v den započetí případu GBS
pohlavíPrůměrný věk pacientůRozmezí [nejmladší - nejstarší]Směrodatná odchylka
neuvedeno463 - 6931.84
muž50.11-2 - 8820.93
žena52.622 - 9222.25
celkem51.16-2 - 9221.62

Průměrný věk pacientů v den započetí případu MMN
pohlavíPrůměrný věk pacientůRozmezí [nejmladší - nejstarší]Směrodatná odchylka
neuvedeno0 - 0
muž45.87-5 - 7419.72
žena43-36 - 7125.31
celkem44.88-36 - 7421.86

Průměrný věk pacientů v den započetí případu CIDP
pohlavíPrůměrný věk pacientůRozmezí [nejmladší - nejstarší]Směrodatná odchylka
neuvedeno5252 - 525
muž52.812 - 8720.79
žena46.733 - 8522.56
celkem50.372 - 8721.55